Thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đến ngày 15/9/2021, tỉnh Vĩnh Long có 104/107 xã, phường, thị trấn đạt mức bình thường mới là vùng xanh. Từ ngày 16 đến 30 tháng 9, tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID–19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng các địa phương được đánh giá nguy cơ cao sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trên cơ sở đó, các địa phương đã và đang tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch, bảo vệ an toàn vùng xanh, tổ chức phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội ổn định đời sống người dân. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân đang đoàn kết quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long về trạng thái bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *