Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng và tích cực của các lực lượng tuyến đầu. Riêng hoạt động của các tổ covid cộng đồng ngay tại cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình để góp phần nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *