Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào của đất nước thì Phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện vai trò, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, chị em phụ nữ đã góp phần chung tay cùng toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *