Hàng trăm ngàn Tổ tuyên truyền và giám sát COVID-19 cộng đồng ở các địa phương đã được thành lập theo chỉ đạo của TT CP; hỗ trợ chính quyền trong tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *