Thắng lợi của cuộc CMT8 năm 1945 đã để lại nhiều bài học vô cùng quý giá. Trong đó, bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi còn nguyên giá trị. Giờ đây, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng lan tỏa mạnh mẽ khi cả nước đang chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *