Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một ứng dụng thống nhất phòng, chống dịch, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ TT&TT đã khẩn trương phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, các doanh nghiệp công nghệ và những đơn vị liên quan để xây dựng ứng dụng PC-COVID.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *