Đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh trước dịch COVID-19 đang là vấn đề được tỉnh Vĩnh Long chú trọng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp có đông công nhân, công tác phòng chống dịch càng được siết chặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *