Trên dải biên giới cực Tây Tổ quốc, suốt hai năm nay, các tiền đồn đã được những người lính biên phòng dựng lên giữa rừng già để ngăn dịch. Các chốt biên phòng đóng giáp biên giới Việt Nam với Lào tại xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) được xem như những “pháo đài” ngăn chặn dịch COVID-19 giữa rừng già.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *