Cùng với các địa phương khác, tỉnh Phú Yên cũng có nhiều hoạt động để hỗ trợ người dân tỉnh này đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Như mới đây, hàng trăm người dân Phú Yên đã lên 20 chuyến xe nghĩa tình để trở về quê nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *