Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng trên tuyến đầu, người dân Vĩnh Long đang chung tay, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giãn cách xã hội để cùng thực hiện quyết tâm phòng chống dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở trạng thái bình thường. Người dân Vĩnh Long tin tưởng vào những biện pháp của Đảng, Nhà nước đề ra và đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *