Tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ hôm nay, ngày 20/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *