Tại Đắk Lắk, nhằm giúp người dân trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh ổn định cuộc sống, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh này đang triển khai chương trình vốn vay ưu đãi cho đối tượng vừa nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *