Qua 5 ngày tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, người dân trong tỉnh đã tuân thủ khá nghiêm túc giãn cách xã hội để góp phần phòng chống dịch bệnh. Ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đã được nâng lên rõ rệt và đã trở thành thường trực trong mỗi hoạt động sinh hoạt, mua bán, sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *