Nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh xâm nhập, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thành lập và đưa vào hoạt động 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Các phương tiện giao thông từ địa phương khác vào địa phận tỉnh Vĩnh Long đều phải qua các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *