Từ 16-30/9/2021, tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo CT 15 với tất cả các xã, phường, TT ngoại trừ K4, P3 TP Vĩnh Long; Xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình; Xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm áp dụng biện pháp giãn cách XH theo CT16 từ 16-21/9. Trong ngày đầu thực hiện, người dân đồng thuận rất cao và bước đầu chấp hành khá tốt quy định về phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *