UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận 5 tấn gạo từ Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, CN Vĩnh Long nhằm góp sức cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Hồ Văn Huân, UV TVTU, CT UB MTTQ VN tỉnh tiếp đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *