Để đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân, Bệnh viện hồi sức COVID-19 tại TP.HCM đã mở lại các khoa hồi sức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *