Theo Tổ công tác 970  Bộ NN và PTNT, hơn 1 tháng kể từ khi TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam áp dụng CT 16, những khó khăn trong việc cung ứng, lưu thông nông sản thực phẩm giữa các địa phương trong khu vực đã cơ bản được tháo gỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *