Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, hơn 10.000 nhân lực y tế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các địa phương miền Bắc, miền Trung đã hỗ trợ y tế TP HCM chống dịch. Tại Hà Nội, giảng viên, bác sỹ và sinh viên tình nguyên cũng đã lên đường chi viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *