Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ, có hiệu quả, đem lại sự tin cậy đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *