Bắt đầu từ hôm nay, huyện Long Hồ sẽ thực hiện việc đi chợ hộ trên phạm vi các xã, thị trấn trên địa bàn. Hoạt động này được thực hiện thông qua các tổ chức đoàn thể và người có uy tin tại các ấp, khóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *