Từ giữa tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện Long Hồ số ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng liên tục tăng. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp hiệu quả theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, cùng với sự đồng lòng chung sức của người dân, đến nay Long Hồ đã dần kiểm soát được dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *