Sáng 14/9, Học viện Chính trị QG HCM tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do TT phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *