Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn và điều chỉnh liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 khi vào tỉnh này. Theo đó, người vào tỉnh Lâm Đồng sẽ không bị bắt buộc xét nghiệm COVID-19 như quy định ban hành trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *