Những ngày trước, trong và sau Tết, việc di chuyển của người dân trên địa bàn là rất lớn và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Do vậy, cần phải tập trung thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *