Đến sáng 17/6, TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thực hiện xét nghiệm các mẫu gộp tầm soát tất cả công nhân tại Công ty Housr Wares (P. Bình Chuẩn, TP Thuận An) và đã phát hiện thêm 2 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *