Tại Quảng Ngãi, một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh được xác định là F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Đà Nẵng tối qua đã có kết quả xét nghiệm lần 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *