Đến nay, huyện Long Hồ đã tiếp nhận 210 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về địa phương, được cách ly tại trường trung học cơ sở Lộc Hòa và trường trung học cơ sở Thanh Đức. Trong ngày, huyện cũng đã tiếp tục cho kích hoạt khu cách ly tại trường trung học phổ thông Phạm Hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *