Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một trong những giải pháp mà tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện là nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tính đến hôm qua, tỉnh này đã có 16.263 bệnh nhân khỏi bệnh, chiếm hơn 78% tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *