13/9, học sinh các khối lớp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của tỉnh Vĩnh Long tựu trường năm học 2021-2022 với hình thức học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Trước đó một tuần, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã tựu trường đợt đầu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *