Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, ngày 13/12 tới sẽ thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần đối với học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Tuy nhiên, việc thí điểm này tạm dừng đối với học sinh lớp 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *