Bắt đầu từ hôm nay, tất cả học sinh ở các cấp học của TP Cần Thơ sẽ nghỉ học cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *