Ổn định nguồn lao động, duy trì việc làm được xem là giải pháp quan trọng của các địa phương nhằm phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Các địa phương đã có những động thái cụ thể như cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương công nhân, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *