CT UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan liên quan bám sát chỉ đạo, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *