Chung cư là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, sử dụng nhiều dịch vụ chung. Nếu không kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Chính vì vậy, việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch của cư dân sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ. Ghi nhận của cộng tác viên THVL tại TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *