Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang ở cấp độ dịch cấp 1 – nguy cơ thấp (bình thường mới). Điều này cho thấy, dịch COVID-19 đã được tỉnh kiểm soát tốt. Tuy nhiên, theo dự báo, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn, nên người dân vẫn rất ý thức trong công tác phòng, chống, không chủ quan, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *