Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Tỉnh cũng đã nâng cấp độ dịch trên địa bàn từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) từ ngày 17/3. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng trước dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *