Đồng Tháp hiện đang áp dụng các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2. Trong điều kiện địa phương từng bước mở cửa phục hồi kinh tế – xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang bắt nhịp trên tinh thần “sản xuất phải an toàn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *