Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký Quyết định về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định mới này, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện không còn địa phương cấp huyện nào thuộc cấp độ 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *