Những ngày này, nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch rộ vụ lúa Hè Thu. Để hỗ trợ nông dân vừa tiêu thụ lúa vừa phòng dịch, tại các xã đều thành lập tổ công đoàn thu hoạch và vận chuyển lúa từ ruộng đến nơi tiêu thụ nhằm đảm bảo phòng dịch trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *