Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19. Tỉnh sẽ thần tốc lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người dân tại các xã, phường “vùng đỏ” “vùng cam”. Khoanh vùng xét nghiệm ở khu nhà trọ công nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *