Với mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo cho công nhân lao động, tổ chức tài chính vi mô CEP đã đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, các dịch vụ tài chính và phi tài chính của CEP đã giúp nhiều người lao động khó khăn dần ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *