Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, lòng quả cảm quyết tử để tổ quốc quyết sinh, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội sinh của dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ôn lại lịch sử, để chúng ta cảm nhận không khí của những tháng ngày hào hùng quân dân cả nước đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc lên trước và trên hết, dốc lòng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ôn lại lịch sử cũng để nhắc lại bài học về nghệ thuật phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đang được phát huy trong cuộc chiến chống đại dịch Covid -19.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *