Tại Long An, Sở Y tế tỉnh này cho biết dịch bệnh trên địa bàn đang lan nhanh, tỉnh đã phát hiện 2.301 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *