Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, người dân khi đến nơi công cộng, tập trung đông người, phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần – Bluezone và bật chế độ Bluetooth.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *