Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong năm học mới, học sinh nhiều cấp học trong tỉnh Vĩnh Long triển khai dạy học online. Vấn đề phụ huynh đang quan tâm là làm sao để đảm bảo sức khỏe cho các con khi học trực tuyến, đặc biệt là đối với các trẻ nhỏ ở cấp tiểu học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *