Đại học Quốc gia TP.HCM vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu dịch bệnh, với mục tiêu Trung tâm sẽ phát triển trở thành đơn vị nghiên cứu xuất sắc về các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật trong khu vực Đông Nam Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *