Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh tỉnh Vĩnh Long không thể đến trường mà phải học trực tuyến. Đây là giải pháp tình thế và là hình thức dạy học mới nên việc tổ chức dạy học gặp nhiều khó khăn. Cần có giải pháp đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại kỳ họp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *