Qua nhiều ngày không ghi nhận ca COVID-19 mới trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ kích hoạt dần các hoạt động dịch vụ, du lịch ngay trong tháng 10 này theo từng giai đoạn và điều kiện kiểm soát dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *