Từ hôm nay 30/9, thành phố Đà Nẵng sẽ khôi phục lại nhiều hoạt động, như chợ truyền thống, hoạt động tắm biển và một số lĩnh vực dịch vụ khác…. Người dân thành phố biển đã sẵn sàng để trở lại nhịp sống bình thường mới với các quy định phòng chống dịch chặt chẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *